Kymendövarvet

est. 1967


Rolf Wahlström och Britt-Marie Utter Wahlström

Kymendövarvet etablerades av Rolf Wahlström och Britt-Marie Utter Wahlström 1967 då det började röjas på området för varvet och snart stod verkstaden och en båthall färdiga. I starten var båtarna få men i takt med att fritidsområden bildades på öarna runt Kymendö ökade behovet av vinterplatser för båtar. I början och under flera år var båtarna byggda av trä men snart gjorde plastmaterialet ett revolutionerande intåg på marknaden.

Vid torr- och sjösättning av båtar användes slipen med slipvagn. I en vik byggdes en ramp där båtarna drogs upp på en trailer.

Varvet har hela tiden utvecklats. En större verkstad och flera förvaringshallar för båtarna samt båthus har tillkommit. 2008 anlades spolplattan för högtryckstvätt av båtbottnar för att tillgodose miljökraven.

2018 började andra generationen som består av Gun-Britt, Mikael och Jonas att delta i familjeföretaget tillsammans med föräldrarna.